Groot Priorij van Nederland

Liefdadigheid

Bij elke bijeenkomst van de Groot Priorij en van de Preceptorijen wordt een collecte gehouden teneinde geld in te zamelen, onder andere ten bate van goede doelen. De Groot Priorij heeft in mei 2016 op voorstel van het Bestuur van de Groot Priorij besloten om uit de opbrengst van deze collectes gedurende drie jaar jaarlijks een bedrag te schenken aan het KNGF Geleidehonden.

De Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, kortweg KNGF Geleidehonden, heeft tot doel de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een visuele of andere beperking te bevorderen en doet dat door het opleiden en beschikbaar stellen van geleidehonden (zie hiervoor de website www.geleidehond.nl)
Deze Stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De kosten van de opleiding van blindengeleidehonden en assistentiehonden worden voor een deel vergoed door zorgverzekeraars, maar voor het overgrote deel, ook voor de totale opleiding van autismegeleidehonden en buddyhonden, is de stichting afhankelijk van donaties.